کتاب استاد تغییر(۲۰ صفحه)

حراج!

تومان5,000 تومان0

کتاب استاد تغییر کتابیست در حوزه بهبود و رشد فردی. و برای کسانی نوشته شده که به نوعی خواهان تغییر در زندگی خود هستند.
شماهیچوقت نخواهید توانست کسی را با زور یا اجبارتغییر دهید بدون اینکه خود او بخواهد.
تغییر و تحولات روحی جزو افعال سخت انسانی هستند که زمان بر می باشد. در این کتاب نحوه تغییرات یک انسان از حضیض تا اوج را به تماشا می نشینید.

توضیحات

کتاب الکترونیکی استاد تغییر نوشته استاد سید محمد احمدی

کتاب استاد تغییر کتابیست در حوزه بهبود و رشد فردی. و برای کسانی نوشته شده که به نوعی خواهان تغییر در زندگی خود هستند.
شماهیچوقت نخواهید توانست کسی را با زور یا اجبارتغییر دهید بدون اینکه خود او بخواهد.
تغییر و تحولات روحی جزو افعال سخت انسانی هستند که زمان بر می باشد. در این کتاب نحوه تغییرات یک انسان از حضیض تا اوج را به تماشا می نشینید.

دیدگاهتان را بنویسید