تاثیر مثبت اندیشی در موفقیت

حراج!

تومان6,000 تومان0

دوست عزیز و قدرتمندم سلام

امیدوارم همواره پرانرژی و باروحیه باشید

وقتی که بتوانید در زندگی تان به احساسات خوب خود بیشتر توجه کنید و خود را در فضای مثبت ذهنی قرار دهید زندگی شما در ابعاد مختلفی تغییر می کند. بسیار دیده ایم افرادی که فقط به موارد مثبت فکر می کنند اخبار خوب می شنوند، اتفاقات خوب را تجربه می کنند و موفقیتهای بیشتری را کسب می کنند و ما به این افراد خوش شانس می گوئیم.
برعکس این قضیه را هم قطعا دیده اید. همکلاسی منفی، همسایه منفی، دوست منفی، هم باشگاهی منفی یا همکار منفی!

این افراد علاوه بر اینکه شما را فراری می دهند، معمولا نتایج خوبی هم نمی گیرند و این امر کاملا اثبات شده و طبیعی است.

فایل زیر به شما نشان می دهد که چگونه احساسات خوب، ما را به سرمحور موفقیت و شادی نزدیک می کنند و برعکس آن نیز صادق است.

مدت زمان:

8 دقیقه

امیدوارم همواره شادو پرانگیزه باشید.

دسته:

دیدگاهتان را بنویسید