چقدر رابطه هایتان دچار مشکل است؟

« چند روز قبل یک خانم با عجله اومد و در مورد دخترش می خواست یک مشاوره داشته باشه. دختر مدت زیادی بود که خونه پدری زندگی میکرد و شوهر و بچه اش رو تنها گذاشته بود.

در دیدار اول متوجه شدم که دختر خیلی با خودش تسویه حساب نیست. عزت نفس پایینی داره و علیرغم اینکه حق با اونه اما خودشو دائم مقصر می  دونست.

می گفت که همسرش آدم راز نگه داریه اما خیلی مغروره و خودش رو از همه بالاتر میدونه. خودشیفته و پرادعاست.

این مرد همون روز مشاوره به سراغ زن اومده تا اونو با خودش به خونه ببره اما زن قبول نمی کرد و تنها چیزی که می خواست جدایی بود. لابلای صحبتهای زن جوان متوجه شدم که بخاطر حرفها و قول های بدون عمل شوهر راضی به برگشت به خونه نیست.»

داستان بالا یک نمونه از روابطی است که هر دو طرف از آن متضرر شده اند و نفر سومی نیز هست که از دو نفر اول بیشتر ضرر کرده است و او فرزند خانواده است.

در بین صحبتهای زن این مورد بیشتر نمود پیدا می کرد:« خیلی کم بهم توجه می کنه یا با موبایلش مشغوله یا با دوستاش». 

کم توجهی در زندگی مشترک یکی از سم های رابطه است.. این سم مهلک رابطه، مضاف بر این که رابطه ها را سرد می کند باعث می شود که اندک توجه عاطفی که به شما می شود نیز تا حد زیادی نزول پیدا کند.

تله رهاشدگی یکی از تله های زندگی است که منجر به معضلات عاطفی زیادی در زندگی می شود. یکی از این معضلات که بهانه ای برای فرار از صمیمیت در زندگی می باشد تله بی اعتمادی و بدرفتاری است. این افراد دائما خود را مقصر حقیقی قلمداد می کنند. علیرغم اینکه تمام تلاش خود را برای فراهم کردن شرایط زندگی ایده آل در زندگی مشترک انجام می دهند اما هرگز در این نوع روابط موفق ظاهر نمی شوند.

اگر شما در دام تله های زندگی افتاده باشید، این تله همان هدیه شما به دوران بزرگسالی  و باز آفرینی شرایط دوران کودکی است. همان شرایطی که برای شما آسیب زا ومشکل آفرین بوده است .

تله های زندگی می توانند به شخصیت و هویت، شغل، سلامتی وارتباط اجتماعی و حالت های خلقی صدمه بزند . تله های زندگی تمام ابعاد زندگی را تحت نفوذ خود در می آورد.

افرادی که در دوران کودکی تجربه رها شدگی یا بدرفتاری داشته اند سخت آسیب دیده اند.آنها هیچ گاه احساس امنیت نکرده اند . احساس می کنند هر لحظه ممکن است اتفاق ناگواری رخ بدهد واز سوی اطرفیان خود صدمه ببینند . اینان روی آرامش  وتعادل را نخواهند دید.

عواملی که در شکل گیری تله های زندگی نقش بازی می کنند:

اولین عامل  خلق وخو است که ذاتی وسرشتی در نظر گرفته می شود . میراث عاطفی ما باعث می شود که درقبال رویدادها به سبک  وسیاق خاصی واکنش هیجانی نشان دهیم. رفتار ما علاوه بر اینکه تحت تاثیر خلق وخو است، محیط نیز برآن اثر دارد.

محیط امن و حمایتگر حتی می تواندکودک خجالتی وکمرو را خونگرم واجتماعی باربیاورد. اگر کودک آسیب ناپذیر در محیطی بزرگ شود که دائم در معرض خطر باشد، ممکن است حساس یا ترسو بار بیاید.

مدرسه ، همسالان، جامعه و سایر عوامل تاثیرگذاربر زندگی هستند. اما خانواده در این بین جایگاه خاصی دارد .زمانی که محیط اولیه خانواده مخرب وناخوشایند باشد به شکل گیری تله های زندگی کمک می کند.

پس خانواده های محترم باید توجه بیشتری به این امر داشته باشند که کودکانشان را تحت حمایت خود قرارداده و ناخودآگاه کودک را طوری تربیت کنند که شاهد کمترین اثر سوء در رفتارهای فردی و اجتماعی وی باشند.

امیدوارم که همواره شادوپرانگیزه باشید…

سید محمداحمدی

دیدگاهتان را بنویسید