کارگاه باورهای شکننده

این کارگاه رو دو سال قبل یعنی سال ۱۳۹۷ برگزار کردم و بعد از مدتهای زیادی که آموزش نداده بودم وارد یک مکان علمی شدم.. فکر می کنم افرادی که در محیط های علمی آموزش می بینند با یک گارد خاص با آدم روبرو می شوند این ادراک بنده است که خیلی ها ممکنه مخالف باشند اما ادراکمه دیگه… لطفا بدون قضاوت ببینید. با ادای احترام

https://aparat.com/v/Wt50l