تمامی محصولات مجموعه اوج فراوانی ضمانت بازگشت وجه دارند. کافیست یک ایمیل به تیم پشتیبانی بزنید و پس از بررسی این موضوع بسرعت ازطرف تیم پشتیبانی انجام خواهد شد. باسپاس