شرایط سخت و طاقت فرسا، شروع تحول زندگی من بود. پس از سال‌ها زندگی در شرایطِ بد، تصمیم به تغییر همه چیز گرفتم… روابط و دوستانی که مهم‌ترین بخشِ هر روزم بود… و باورهایی کهنه که دلیلِ اصلیِ وجود همه این‌ها بود… همه و همه را باید تغییر می‌دادم!!
نمی‌دانستم چگونه؟!
ولی میخواستم آموزش ببینم و آموزش بدهم. شروع کارم مطالعه کتابهای انگیزشی بود و من باید خودم را تغییر دهم.

بعد از مطالعه کتابها باید به دوره هایی می رفتم که بتوانم در مورد رشد خودم در زمینه های مختلف زندگی توضیحاتی بدهم. لذا به دوره فن بیان و سخنرانی رفتم. بعد از آن مدرسه استادی را تجربه کردم و در حال حاضر روند آموزشی خود را طی می کنم. علاقه به تغییر در وجود همه ما هست.

تک تک ما انسانها علاقمند به تغییر هستیم اما نمی دانیم از کجا شروع کنیم. باورهای کهنه در وجودمان رخنه کرده و ما را ناتوان کرده است.

این باورها که عدم موفقیت را در وجودمان به یک باور تبدیل کرده همواره ما را به عقب می رانند. یا درجا می زنیم یا هرگز نمی رسیم.

پس باید با مطالعه مطالب مثبت و انگیزه بخش وجودمان را از نیروهای افکار منفی خلاص کنیم.

این امر با آموزش امکان پذیر است و ما در اینجاییم که آموزش ببینیم و آموزش بدهیم.