ایده پرداز، مولف و پژوهشگر در حوزه برنامه ریزی شهری و روانشناسی

سخنران انگیزشی و بهبود فردی (اعتماد به نفس و عزت نفس)

تحصیلات: کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و کارشناسی روانشناسی

نویسنده کتاب °استاد تغییر°

از سالهای اولیه زندگی ام معلولیت رو لمس و حس کردم.

همواره برای تغییر تلاش کردم.

عاشق مطالعه،مطالعه،مطالعه و بعد ورزش و تفریحات آبی و بیابان گردی هستم…

با تلاش ومجاهدت دنیارا جای بهتری برای زندگی خواهم کرد.