عزت نفس چیست؟
وقتی ما به درون خود نگاه می کنیم که چه موهبتها و نعمتهای زیادی داریم
که منحصر بفرد هستیم واینکه دو انسان شبیه به هم از لحاظ احساسات درونی
نداریم و متوجه باشیم که آفریدگار در هر یک از ما امانتهایی قرار داده
است که تنها در وجود خودمان است آن وقت عزت نفسمان افزایش می یابد.
وقتی برای وجودمان ارزش قائل باشیم و با آن با احترام رفتار کنیم و
بدانیم ارزش وجودمان به روحیاتمان بستگی دارد و اینکه چقدر برای خودمان
مهم هستیم، عزت نفس داریم.
زمانی که به اطرافمان نگاه کنیم و بدانیم ثروتها و موهبتهای الهی علاوه
بر اینکه در وجود ما نهفته است، در سایر موجودات جهان نیز جاری هستند
آنقدر حال و احساسمان خوب میشود که وصف نا شدنی است. وقتی ما حالمان را
در مواجهه با خودمان خوب کنیم عزت نفس داریم. در واقع عزت نفس به عنوان
یک جدال درونی با خود مطرح میشود. جایی که ما باید با خودمان تمرین کنیم
و بگوییم که واقعا ارزشمندیم.
چرا عزت نفس برای ما مفید است؟
وقتی که ما عزت نفس داریم گفتگوهای درونی مان خوب است یعنی ما با خود
دائماً از ارزشمندی خود تعریف میکنیم و مدام آن را تکرار میکنیم که «من
ارزشمندم»
این تکرارها تاثیر عجیبی بر شکل گیری رفتارهای خوب زندگی دارند.
رفتارهایی که زندگی ما را شکل میدهند. رفتارهای که باعث ارتقاء کیفیت و
نوع زندگی ما میشوند.
وقتی که عزت نفس داریم به راحتی با خودمان گفتگو میکنیم وبه جایگاه و
رتبه ای که دوست داریم میرسیم. خودمان را با آغوش گرم میپذیریم و هیچگاه
ارزشهای خود را دست کم نمی گیریم.
اگر عزت نفس نداشته باشیم؟
دوروبرتان را نگاه کنید.
کسانی را می بینید که برای خود ارزش قائل نیستند. خود را دست کم میگیرند
و در بر خورد با دیگران هیجانی هستند و هرگز به حقوق دیگران احترام
نمیگذارند.
بعنوان مثال وقتی که در یک وسیله نقلیه عمومی نشسته اید و بیبینید کسی
سیگار خود را روشن میکند و بدون توجه به سایرین فقط به خودش فکر می کند،
باید به این مورد واقف باشید که این فرد آموزش عزت نفس ندیده است.
مطمئن باشید کسانی که برای حقوق دیگران ارزش قائل نیستند، هرگز به خودشان
هم احترام نمی گذارند و دیگران نیز از بودن با آنها رضایت ندارند. وقتی
که کسی احساس کند ارزشمند و دوست داشتنی است، دیگران نیز او را دوست
خواهند داشت.
کسانی که عزت نفس ندارند، در گفتگوهای درونی نیز مشکل دارند.
آنها دائم روح خود را زخمی میکنند و با ضربه هایی که به روح خود وارد
میکنند، توان مقابله با سختی ها را نیز از دست میدهند به همین دلیل
مسئولیت پذیر نیستند و شکست را گردن شرایط محیط اطراف می اندازند.
این افراد وقتی مسئولیت قبول نمیکنند، معمولآ به راحتی تسلیم میشوند و
قادر نیستند کار های خود را انجام دهند که هم خودشان راضی باشند و هم
دیگران از انجام کارشان رضایت داشته باشند. این افراد دائم در حال سرزنش
خود هستند و خود را بی کفایت حساب میکنند، این افراد به همین دلیل دلسرد
هستند و خود را غیر قابل اعتماد می پندارند.
این ها زخمهایی هستند که افراد با عزت نفس پایین به روح خود وارد میکنند.
زخمهایی که التیام آنها فقط با اموزش و تمرین صورت میگیرد که در قسمت
راهکارهای افزایش عزت نفس به انها اشاره خواهم کرد.

وقتی که عزت نفس داریم؟
اگر عزت نفس داشته باشیم، اتفاقات خوب زیادی در زندگی مان رخ می دهد. ما
از وجود خود لذت میبریم،احساس ارزش میکنیم، گفتگو های ذهنی خوبی با خود
داریم چون از خودمان با خودمان تعریف میکنیم. وقتی به خودمان اعتماد
داریم از خودمان بد نمیگوییم.
وقتی که نوجوان بودم و از آنجا که جزء جامعه معلولان بودم، هرگز فکر
نمیکردم که معلول هستم ودائما با خود در این اندیشه بودم که مانند دیگر
دوستانم راه میروم.
حتی به مسجد، میدان فوتبال، سالن های ورزشی، استخر و خیلی مکانهای دیگر
که اجتماع همبازی هایم بود، میرفتم. با آنها بازی های سنتی دهه ۶۰ را
انجام میدادم. بازیهایی که نیاز بود شما سلامت کامل جسمانی داشته باشید.
وقتی که شما به درون خود ایمان داشته باشید، هرگزعقب نشینی نخواهید کرد.
هرچه به ارزش ها و مهارت هایمان بیشتر واقف باشیم،عزت نفس بیشتری خواهیم
داشت، ارزشمندتر هستیم از خود مطمئن هستیم، درباره چیزی نگران نیستیم و
خود را همانگونه که هستیم قبول داریم. زمانی که یک تصمیمی بگیریم به آنها
پایبند خواهیم ماند.
راهکارهای افزایش عزت نفس:
چند راهکار مهم درونی وجود دارند که باعث افزایش عزت نفس ما خواهند شد که
به قرار زیر هستند:
۱- درخود گویی ها و صحبت های درونی حتما واژه های مثبت به زمان حال را تکرار کنید.
۲- درون خودتان یک«من شجاع» داشته باشید که مسئولیت کارهایتان را به عهده بگیرید.
۳- همیشه درحال شادی درونی باشید، وقتی که حس شادی داشته باشید به خودتان
حس خوبی دارید.
۴- وقتی روبه روی آینه می ایستید به خودتان بگویید که بهترین هستید و
برای خودتان ارزشمندید.
۵- هرگز خود را سرزنش نکنید. اگر کاری را انجام ندادید، به دنبال علت
باشید و تمرکز خود را از روی معلول (عدم انجام کار) بردارید.